Amphi-tech AB

Besöksadress:  Metallvägen 3, Åsbro

Postadress:  Metallvägen 3, 694 60 Åsbro

Telefon:  +0582 – 686 899

Mailadress:  jim@amphi-tech.se

Kontaktperson: Jim Öström, jim@amphi-tech.se

Huvudsaklig verksamhet: Besiktning av sprinklertankar under drift med ROV (undervattensfarkost)

Geografiskt verksamhetsområde: Sverige, Norge, Finland och Danmark

Antal anställda:  11

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.