Aktiva System Gösta Holmstedt AB

Besöksadress:  Rosenlundsgatan 32D, Stockholm

Postadress:  Rosenlundsgatan 32D, 118 53 Stockholm

Telefon:  070-878 77 90

Mailadress:  gholmstedt@yahoo.se

Kontaktperson:  Gösta Holmstedt

Huvudsaklig verksamhet: Hela landet

Geografiskt verksamhetsområde:  Brandskydds- och sprinklerteknisk rådgivning. Anlitad av Sprinklerfrämjandet som konsult.

Antal anställda: 0

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.