ÅF Infrastructure AB

Besöksadress: Stockholm: Frösundaleden 2 Göteborg: Grafiska vägen 2 Malmö: Hallenborgs gata 4 Uppsala: Kungsängsgatan 18A Västerås: Port-Anders gata 3 Växjö: Reveljgränd 9 Uddevalla: Västerlånggatan 4

Postadress: Stockholm: Frösundaleden 2, 169 70 Solna Göteborg: Grafiska vägen 2, 412 63 Göteborg Malmö: Hallenborgs gata 4, 211 74 Malmö Uppsala: Kungsängsgatan 18A, 753 22 Uppsala Västerås: Port-Anders gata 3, 722 12 Västerås Växjö: Reveljgränd 9, 352 36 Växjö Uddevalla: Västerlånggatan 4, 451 31 Uddevalla

Telefon: 010-505 00 00

Mailadress: andreas.thomory@afconsult.com

Kontaktperson: Andreas Thomory

Huvudsaklig verksamhet: ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. ÅF Fire sprinkler utför projektering, utredningar, förstudier, granskningar, och besiktningar av sprinklersystem samt övriga fasta släcksystem.

Geografiskt verksamhetsområde: Hela Sverige

Antal anställda: Ca 10 000 medarbetare i koncernen varav ca 25 sprinkleringenjörer.

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.