A-sprinkler AB

Besöksadress:  Kontovägen 1 B, Järfälla

Postadress:  Kontovägen 1 B, 175 62 Järfälla

Telefon:  08-37 70 01, 08-37 70 02 (fax)

Mailadress:  a-sprinkler@a-sprinkler.se

Kontaktperson:  Mats Asterbom  mats@a-sprinkler.se

Huvudsaklig verksamhet:  Projekterar och installerar sprinkleranläggningar, utför service och underhåll samt rådgivning.

Geografiskt verksamhetsområde:  Östra och södra delen av landet

Antal anställda:  35

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.