5 gånger högre risk att innebrännas i äldreboende

Dödsbränder är fem gånger vanligare bland svenska pensionärer som bor i behovsprövat boende än bland normalbefolkningen i landet. Det skakande beskedet lämnar MSB (Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap) i sin rapport ”Rimligt brandskydd i olika boendemiljöer” som utarbetats på uppdrag av Regeringen.

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.