Senast publicerat

 • 2017/08/24
 • Kostnader för vattensprinkler
 • I samband med projektdiskussioner om sprinklersystemens kostnader framgår det ofta att många tror att installation, besiktning och årligt underhåll av vattensprinklersystem är dyrt och komplicerat och att sprinkler dessutom orsakar stora vattenskador.

  Läs vidare

 • 2017/08/16
 • Styrelseprotokoll från möte den 9 maj 2017
 • Protokoll från styrelsemötet den 9 maj 2017 bifogas och öppnas genom att klicka på länken till höger

  Läs vidare

 • 2017/08/13
 • Tillförlitlighetsstudie för automatiska vattensprinkleranläggningar, Sverige 2004-2015
 • I denna rapport har tillförlitligheten på automatiska vattensprinkleranläggningar analyserats utifrån tillgänglig statistik i insatsrapporter från 2004-2015 från svensk räddningstjänst (MSB). Misslyckad vattensprinklerinsats har i denna rapport definierats enligt nedan: ”De fall där det automatiska vattensprinklersystemets effekt inte kompenserar de möjliga brandtekniska byten kopplade till BBR, som vanligtvis utförs vid till exempel nybyggnad och ändring av

  Läs vidare

Aktuella händelser

 • Rapport från totalskada i BASA-huset, Tönsberg, Norge

 • Den 23 juli 2015 utbröt en brand i en fastighet i Tönsberg, Norge – BASA-huset. Branden orsakade en totalskada av byggnaden där ca 70 olika företag hade sin verksamhet.

  Byggnaden var totalsprinklad, men hade tillfälligt stängts av för reparationsarbeten. Branden startade den dag som sprinklersystemet var avstängt och hela fastigheten totalskadades.

Nyhetsbrev

Fyll i din e-post nedan och få den senaste informationen från Sprinklerfrämjandet.