Om Sprinklerfrämjandet

Sprinklerfrämjandet, är en ideell organisation som under mottot – ”Sprinkler Räddar Liv, Egendom & Ekonomiska Värden” – verkar för att sprida kunskap om sprinklersystemens oöverträffade brandskyddsegenskaper.

Våra målgrupper är i första hand olika verksamheter inom industrin, hotell, vårdsektorn, särskilda boendeformer som exempelvis äldreboenden och skolor. Alla dessa verksamheter har under åren varit drabbade av många svåra bränder och fortsätter att vara utsatta för bränder där såväl människoliv som stora ekonomiska värden går till spillo.

Sprinklerfrämjandet bildades 1994.

Vi anlitas som organisation i samband med brandutredningar och som remissorgan i olika sammanhang. Vi samarbetar med och anlitas av myndigheter, försäkringsbolag, tekniska högskolor och forskningsorganisationer. Men framförallt vill vi på olika sätt informera om sprinklersystemen och dess förträfflighet att släcka bränder eller begränsa deras omfattning.

Bland våra medlemmar finns både försäkringsbolag, brandkonsultföretag, besiktningsföretag, sprinklerkonsulter, sprinklermaterialleverantörer samt installationsföretag.

Ytterligare information

Vår verksamhet
Vår styrelse
Bli medlem